Çevre Teknolojileri

Solvent Geri Dönüşüm Sistemleri

Solvent Geri Dönüşüm Sistemleri

Atık Solvent Geri Kazanım

 

     Atık solventler stoklama yapılacağı zaman solvent üretim ünitesinde yer alan bekletme tanklarına alınır. Akabinde atık solvent reaktörlerle aktarılır ve Destilasyon yöntemi ile geri kazanımı sağlanacaktır. Atık solventler 50 - 150 oC  arası reaktörlerle ısıtılır.  Buharlaşan Solvent kondenser yardımı ile sıvı faza geçirilir ve temiz solvent tanklarına aktarılır. Yaklaşık 6 (altı) saatlik bir süreç sonucu mamül tiner eldesi sağlanmış olur. Geri kazanılmış solvent ürünler 2lt/galon, 12lt/teneke, 180lt/varil, 100lt/IBC gibi muhtelif ambalajlara doldurulup, tartım ve ambalaj işlemlerinin ardından depoya alınır. Proses nedeniyle oluşan çökelti toplanır ve Lisanslı Tesise bertaraf edilmek üzere hazır hale getirilir.


Çevre Teknolojileri | Robocoating